Bartje heft zijn pootje uit angst dat ik hem ga pakken om hem een infuus te geven.